ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

กระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย “รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 8”

0

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 8 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ของชนชาวไทย ที่มีมาแต่โบราณ โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ...

Scroll To Top