ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

RBAC รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

0

“รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ 6 นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมทำการแสดงคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ หอประชมใหญ่  ...

 • RBAC แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

  0

  “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557” นิสิตคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...

 • ดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

  0

  โครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะปีการศึกษา 2557 ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะ ...

 • RBAC ธรรมะร้อยดวงใจ

  0

  โครงการ ธรรมะร้อยดวงใจ ภาควิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจ ...

Scroll To Top