ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

RBAC UPDATE, RBAC สาร, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจาร...

Scroll To Top