ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การตรวจสุขภาพนิสิต / คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557

0

เนื่องด้วยฝ่ายสวัสดิการนิสิต ร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพให้กับนิสิต และ คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. บริเวณใต้อาคาร A ...

  • RBAC แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

    0

    “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557” นิสิตคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...

  • ดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

    0

    โครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะปีการศึกษา 2557 ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเฉพาะ ...

Scroll To Top