ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่2/2561

0

   นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 21 กันยายน 2561

Scroll To Top