ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

RBAC สาร, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ขอเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล บริเวณใต้อาคาร A

0

                        มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   ร่วมกับ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (สปสช.)     จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่    เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนบัตรทองให้กับนิสิต   ประจ...

Scroll To Top