ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

RBAC UPDATE, RBAC สาร, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11

0

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ ...

Scroll To Top