กระทรวงศึกษาฯ เล็งลดจำนวนนักเรียนม.4 ต่อห้องเหลือ 40 คน

โดย admin0

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องเป้าหมายการผลิตกำลังสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญให้เป็น 51:49 ภายในปี 2558 ตามข้อเสนอของที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยที่ประชุมเห็นร่วมกัน ดังนี้ ปัจจุบันที่ผลิตกำลังคนสายสามัญและสายอาชีพ 36:64 หรือสายอาชีพ จำนวน 383,000 คน และสายสามัญ จำนวน 408,500 คน ขณะที่ปีการศึกษา 57 มีเป้าหมายร่วมกันจะขยับการผลิตกำลังคนให้เป็น 45:55 ซึ่งต้องเพิ่มเด็กอาชีวะอีก 75,600 คน หรือเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มอีก 6 เปอร์เซ็นต์ ในปีการศึกษา 58 ถึงจะผลิตกำลังคนตามสัดส่วน 51:49

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับการเพิ่มเด็กอาชีวะ 75,600 คน แบ่งเป้าหมายรายสังกัด ได้แก่ อาชีวะของรัฐต้องผลิตเพิ่ม จำนวน 46,700 คน และอาชีวะเอกชน จำนวน 29,900 คน เบื้องต้นมั่นใจว่าในปี 57 วิทยาลัยทุกแห่งจะมีความพร้อมในการรับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ส่วนกลางจะดูแลเรื่องการผลิตกำลังคนภาพกว้างทั้งประเทศก่อน จากนั้นจะให้แต่ละสังกัดและพื้นที่ไปเคลียร์ต่อว่าจะทำอย่างไร ซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจต้องพูดคุยกันถึงการผลิตกำลังคนตามสัดส่วนที่ต้องการในทุกสังกัด และต้องการสาขาใด

ในช่วงเดือนพ.ย.นี้จะสำรวจความสนใจของนักเรียนชั้นม.3 ในการเรียนต่อในทุกสังกัด เพื่อต้องการรู้เบื้องต้นว่าเด็กจะไปในทิศทางใด ขณะเดียวกันจะมีการสัมมนาครูแนะแนวสังกัด สพฐ. สช.ทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจการแนะแนวเด็กมาเรียนต่อสายอาชีพ จากเดิมที่ครูแนะแนวจะเน้นแนะแนวให้เด็กเลือกเรียนต่อสายสามัญ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการโรดโชว์ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจากวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน และสถานประกอบการ และให้เด็กสายสามัญได้ดูงานการเรียนสายอาชีพที่สถานประกอบการ เพื่อให้เด็กได้รู้จักอาชีวะมากขึ้น

“เรื่องการผลิตกำลังคนตามเป้าหมายนี้จะกระทบมากกับ สพฐ. โดยเฉพาะการต้องรับนักเรียนน้อยลงอีกประมาณ 130,000 คน เบื้องต้นที่ประชุมได้ให้หลักการ สพฐ.ให้ไปปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้น้อยลง จากไม่เกิน 45 คนต่อห้องและขอเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 50 คนในปัจจุบัน เป็นไม่เกิน 40 คนต่อห้องและขอเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 45 คน ขณะเดียวกันยังห้ามเพิ่มห้องเรียนด้วย ซึ่ง สพฐ.ก็รับหลักการไปดูแล อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งให้ สพฐ.ไปสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วประเทศว่าอยู่ที่เท่าไหร่ และให้ส่งข้อมูลกลับมาพิจารณา และค่อยตัดสินในเรื่องนี้อีกครั้ง”นายชัยพฤกษ์ กล่าว

ด้าน นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา อาจมีนโยบายมุ่งเน้นให้เด็กไปเรียนอาชีวะน้อยไป พอถึงเวลาเรียกร้องขอเปิดห้องเรียนเพิ่มหรือรับนักเรียนเพิ่ม เราก็ผ่อนตาม แต่ครั้งนี้ รมว.ศธ.เอาจริงเรื่องการผลิตกำลังคนตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นอาจต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับนักเรียนปี 57 ซึ่งขณะนี้นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.ก็เตรียมให้ปรับหลักเกณฑ์แล้ว แต่คิดว่าคงไม่ถึงขั้นไปปรับเพิ่มเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ จีเพ็กซ์ ให้สูงขึ้นจากเดิมที่กำหนดขึ้นเรียนชั้นม.4 อัตโนมัติที่ 2.00 เพราะยังไงระบบคงไม่ไปบังคับให้เด็กไปเรียนสายอาชีพ จะให้เป็นการเลือกเรียนดีกว่า

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

แท็ก

|

Scroll To Top