กระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย “รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 8”

โดย admin0

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 8 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ของชนชาวไทย ที่มีมาแต่โบราณ โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผลการแข่งขันโรงเรียนที่ชนะเลิศประเภทคะแนนรวมและคว้าถ้วยพระราชทาน ไปครองได้แก่โรงเรียนธนบุรี วรเทพีพลารักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

แท็ก

|

Scroll To Top