การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โดย admin0

         29249294_999006123582309_4323601273385886416_n

      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงาน รวมจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล รองอธิการบดี และ อาจารย์สุขตา เกิดภู่ รองอธิการบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร และคณะทำงานงานฝ่ายสวัสดิการนิสิต พร้อมทั้งมีนิสิตพิการ ร่วมในการต้อนรับ ณ ห้องสินธุเดชะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พร้อมทั้งนำคณะทำงานเยี่ยมชม ศูนย์ DSS (ศูนย์บริการนิสิตพิการ) และเยี่ยมชมบริเวณ Sport Complex ของมหาวิทยาลัย

 

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top