การตรวจสุขภาพนิสิต / คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โดย admin0

เนื่องด้วยฝ่ายสวัสดิการนิสิต ร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพให้กับนิสิต และ คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. บริเวณใต้อาคาร A ให้กับนิสิตและคณาจารย์ที่ถือบัตรทอง และมีบัตรรับรองสิทธิ์ ของโรงพยาบาลนวมินทร์ ฟรี ยกเว้นโปรแกรมตรวจเพิ่มเติม (นิสิตคณาจารย์จะต้องชำระเป็นเงินสด) ส่วนกรณีนิสิตและคณาจารย์ที่ไม่มีบัตรทอง และบัตรรับรองสิทธิ์ของโรงพยาบาลนวมินทร์ ก็สามารถตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลนวมินทร์ได้เช่นกัน โดยนิสิตและคณาจารย์จะต้องชำระเป็นเงินสด ดังนั้นฝ่ายสวัสดิการนิสิตจึงขอเชิญนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้นิสิต และคณาจารย์ ดำเนินการลงทะเบียน และเขียนใบรายการตรวจสุขภาพ ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่อาคาร B ห้อง B102

 

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top