การแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

โดย admin0

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม  2561
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี     

                  เพื่อเป็นการมุ่งเน้น ให้บุคลากรทางการศึกษาแต่ละสถาบันเอกชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเสริมสร้าง การออกกำลังกาย

สถาบันเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 12 สถาบัน

1.มหาวิทยาลัยรังสิต

2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.มหาวิทยาลัยสยาม

8.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

10.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

11.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

รับผิดชอบโครงการฯโดยฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา

เอกชนสัมพันธ์ย่อ

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top