การใช้สิทธิสถานพยาบาล สำหรับนิสิตรหัส 5801

โดย admin0

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต ขอแจ้งให้นิสิตรหัส 5801 ทราบในเรื่องของการใช้สิทธิการรักษากับโรงพยาบาลนวมินทร์ หรือ คลินิกนวมินทร์เวชกรรม (บริเวณใกล้ปากซอยลาดพร้าว 107) กรณีนิสิตเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ 2 ครั้ง คือ เดือน กรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม 2558 เท่านั้น ซึ่งในกรณีที่นิสิตเจ็บป่วยให้นิสิตดำเนินการดังนี้

 

กรณีที่ 1 สำหรับนิสิตที่มีบัตรนิสิตแล้ว ให้นิสิตใช้บัตรนิสิต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ หรือ คลินิกนวมินทร์เวชกรรม

 

กรณีที่ 2 สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีบัตรนิสิต ให้นิสิตถ่ายสำเนาใบลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ หรือ คลินิกนวมินทร์เวชกรรม

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top