คณะการสื่อสารดิจิทัล (College of Digital Communication)

โดย admin0

33037359_1010407929108232_6619096557973143552_n

คณะการสื่อสารดิจิทัล (College of Digital Communication)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts)
1. สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล * 
B.Com.Arts. (Digital Media and Broadcasting)
2. สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 
B.Com.Arts. (Digital Media Design)

 

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top