ครบรอบ ๑๖ ปี สถาปนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โดย admin0

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณาจารย์และนิสิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครบรอบ ๑๖ ปี และหลังจากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top