ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต

โดย admin0

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2558 ทางมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน

จึงทำให้ขณะนี้ ประกันอุบัติเหตุของรอบปีการศึกษา 2557

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ความคุ้มครองอุบัติเหตุสิ้นสุดลง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558

และสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยสำหรับปีการศึกษา 2558 ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบต่อไป)

แท็ก

|

Scroll To Top