จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 2 และ 3 ธค.56

โดย admin0

ประกาศหยุดเรียน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนิสิตในการเดินทาง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Rbac)

จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 56

แท็ก

|

Scroll To Top