ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช

โดย admin0

อาจารย์อนิรุจน์ ทวีคูณ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต จากชมรมต่างๆ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กว่า 130 คน ร่วมกันถวายพวงมาลา เพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

แท็ก

|

Scroll To Top