“ถีบตูดน้องเข้าเรียน 2557”

โดย admin0

“ถีบตูดน้องเข้าเรียน 2557”  กิจกรรมส่งเสริมการเข้าเรียน

เริ่มแล้วกับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานน้ำพุ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รุ่นพี่ประเดิมรับรุ่นน้องด้วยกิจกรรม “ถีบตูดน้องเข้าเรียน”  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับนิสิตรหัส 57 ตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ทั้งนี้รุ่นพี่ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมมือร่วมใจกันมาส่งน้องๆ เข้าเรียนกันอย่างหนาแน่น โดยในกิจกรรมมีการบูมรับน้อง และที่เป็นเอกลักษณ์คือการถีบตูดน้องเข้าเรียนนั้นเอง

 

แท็ก

|

Scroll To Top