นักกีฬาซีเกมส์เข้ามาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โดย admin0

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา นักกีฬา Rbac ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงค์โปร์   ที่ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นและได้เดินทางกลับมาถึงยังประเทศไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ .ส.สุธาสินี เสวตรบุตร  นายภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล นักกีฬาเทเบิลเทนนิส  และนายนพชัย  คชรัตน์ นักกีฬายูโด    โดยนักกีฬาทั้ง 3 คน ได้เดินทางเข้ามาพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คือ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล อ.สำคัญ  โรจนถาวร  ,  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการสอน ผศ.ดร.อรชร  วัฒนกุล  ซึ่งได้ให้การต้อนรับนักกีฬาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ และกล่าวชื่นชมในผลงานความสำเร็จจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ ซึ่งนางสาวสุธาสินี เสวตรบุตร คว้าเหรียญมาทั้งหมด 4เหรียญ ได้แก่ 1 เหรียญทองจาก (หญิงเดี่ยว)  ,  2 เหรียญเงิน จาก (คู่ผสมและทีมหญิง) ,  และอีก 1 เหรียญทองแดง จาก (คู่หญิง)  โดย 1 เหรียญทองที่ได้มานั้นเป็นเหรียญทองหญิงเดี่ยวในรอบ 32 ปีที่ประเทศไทยเคยได้รับ  ส่วนนายภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล คว้าเหรียญมาทั้งหมด 2 เหรียญเงินจาก (ชายคู่และคู่ผสม) และอีก 1เหรียญทองแดง มาจาก (ชายเดี่ยว)  ส่วนนักกีฬาคนสุดท้ายคือนายนพชัย  คชรัตน์ คว้ามา 1 เหรียญเงินจาก ยูโด (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73-81 กก.)

โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาจารย์สำคัญ โรจนถาวร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการสอน ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก ให้กับนักกีฬาทั้ง 3 คนและร่วมกันถ่ายรูปกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

 

 

แท็ก

|

Scroll To Top