นิสิตคณะบัญชี ศึกษาดูงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

โดย admin0

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณาจารย์พร้อมด้วยนิสิต คณะบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานในธุรกิจอุสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สิงห์ ลีโอ ไทเบียร์ และบีอิ้ง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการและขั้นตอนการผลิต เครื่องดื่มเบียร์ สิงห์ เบียร์ลีโอ น้ำดื่มสิงห์ และโซดาสิงห์ โดยมีวิทยากรบรรยายคือ คุณรัสรินทร์ ใจหาญธนวัฒน์ เจ้าหน้าที่บรรยายกระบวนการผลิต

แท็ก

|

Scroll To Top