นิสิตคณะบัญชี ศึกษาดูงาน บ.ทีซีฟาร์มาซูตคอลฯ

โดย admin0

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณาจารย์พร้อมด้วยนิสิต คณะบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานในธุรกิจอุสาหกรรม โดยเข้าดูงานที่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มบริษัท กระทิงแดง ผู้ผลิตชาขาวพร้อมดื่ม แบรนด์ เพียวริคุ โดยเยี่ยมชมกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ชาขาวพร้อมดื่ม แบรนด์ เพียวริคุ ทั้งนี้ได้คุณบวรศักดิ์ ผองขำ ผู้จัดการแผนกผลิต และคุณทรงผล จุสมใจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

แท็ก

|

Scroll To Top