นิสิตคณะบัญชี ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

โดย admin0

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 นิสิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพลิต ผงปรุงรสและกาแฟพร้อมดื่มเบอร์ดี้ ที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานหนองแค นิคมอุสาหกรรมหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณธิติมา รักมิตรศิริพรและคุณพรทิพย์ ธนาศาลโสภล เป็นวิทยากร คอยให้ความรู้แก่นิสิต

แท็ก

|

Scroll To Top