27มิ.ย.-31ก.ค.61 ตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

โดย admin0

ตรวจสอบรายชื่อและดําเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ทบ.28)
ได้ที่ http://www2.rbac.ac.th/rg28/

🔵 เอกสารที่ต้องนําส่งฝ่ายทะเบียน คือ
📌ใบ ทบ.28
📌รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
📌ซองน้ำตาล ขนาด A4 หรือ A4+ โดยจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ จํานวน 40 บาท
📌เติมเงิน ในบัตรนิสิต จํานวน 20 บาท (ถ้าต้องการหนังสือรับรอง ให้เติมเงินเพิ่มอีก 20 บาท)

🔵 หลังจากส่งเอกสาร ทบ.28 เรียบร้อย นิสิตรอรับเอกสารตามที่อยู่ที่ระบุไว้ โดยฝ่ายทะเบียนฯ จะจัดส่งให้แบบ EMS

🔵 หากต้องการหนังสือรับรอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ (หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษาระหว่างรอเอกสารฉบับจริง)

กรณีไม่สามารถมาทําด้วยตัวเอง ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือมอบอํานาจ
2. สําเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอํานาจ
3. สําเนาบัตรนิสิต ผู้มอบอํานาจ
4. สําเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอํานาจ
(เอกสารรับรองสําเนา ทุกฉบับ)

🔴🔴 หมายเหตุนิสิตจะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ 🔴
1. ดําเนินการแจ้งจบ ณ เทอมที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. มีรายชื่อตามประกาศผู้สําเร็จการศึกษา ของ ทะเบียนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-375-4480-6 ต่อ 120

36222556_1036118836537141_767359468651413504_n

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top