นิสิตปริญญาโท ปลูกป่าชายเลน

โดย admin0

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 13 ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ อำเภอบางปู “โครงการ RBAC MPA 13 รวมใจอนุรักษ์ คืนต้นไม้ให้ธรรมชาติ เติมส่วนที่ขาดให้ป่าชายเลน @ บางปู” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

แท็ก

|

Scroll To Top