บรรยากาศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โดย admin0

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้รับการออกแบบโดยใช้หลัการพันาให้เป็นอุทยาแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green , Clean & Beautiful) มีพื้นที่และสถานที่เพื่อนการสนทนา การเรียรู้ละการทำงานด้วยความสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

แท็ก

|

Scroll To Top
зеркало мелбет