ปฎิทินการศึกษา 2/2557

โดย admin0

ปฏิทินวิชาการ

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

3 พ.ย. 57                                              เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557

3 พ.ย. – 4 ธ.ค. 57                             แจกตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้นิสิตทุกชั้นปี

10 พ.ย. 57 – 7 ก.พ. 58                    นิเทศการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

5 ธ.ค. 57                                              หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 ธ.ค. 57                                            หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

18 ธ.ค. 57                                            หยุดเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

29 ธ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58                     หยุดเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

12 ก.พ.  – 13 ก.พ. 58                      ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557 (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย)

21 ก.พ. 58                                           วันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

23 ก.พ. – 3 มี.ค. 58                          การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557

4 มี.ค. 58                                              หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา

 

แท็ก

|

Scroll To Top