ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โดย admin0

ปฐมนิเทศวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 
เวลา 13.30 – 15.30 น.

📌หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

📌หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

📌หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
– สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
– ออกแบบสื่อดิจิทัล

📌หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– ภาษาอังกฤษธุรกิจ
– ภาษาจีนธุรกิจ

📌หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

📌หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

📌หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– การจัดการธุรกิจด้านการบิน

📌หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top