ประกาศกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โดย admin0

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2558 ทางมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาตามแบบอาเซียน

จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้
นิสิตชั้นปีที่ 1

รายงานตัวลงทะเบียน วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558

เปิดภาคการศึกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

นิสิตชั้นปีที่ 2,3,4

เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2558

แท็ก

|

Scroll To Top