ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

โดย admin0

ประกาศบัณฑิต

#ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

1.ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

2.สอบแก้ตัว การสอบประมวลความรู้ ภาคข้อเขียน (ครั้งที่ 1)
วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

3.การสอบประมวลความรู้ ภาคปากเปล่า
📌หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

📌หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

📌หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ โทร. 089-824-7969
อ.ซอฟียะ แวอายี โทร. 0-93648-9940
อ.ปฐมพงษ์ โสมแก้ว โทร. 065-628-8349

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top