ประกาศมหาวิทยาลัย

โดย admin0

 ประกาศ
            ด้วยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากร และนิสิต ในการที่สภาพอากาศ มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่อยู่ในเขตอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้หยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top
зеркало мелбет