ประกาศแจ้งผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

โดย admin0

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  แจ้งกำหนดส่งเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร โดยเริ่มส่งเองการได้แล้วตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 โดยหมดเขตการส่งเอกสารในวันที่ 9 มกราคม 2558  โดยสามารถติดต่อส่งเอกสารได้ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  –  18.00 น.  ณ.  อาคาร STUDENT UNION   (ฝั่ง  SPORT  COMPLEX)  ชั่น 1  ติดต่อ  อาจารย์สะอาด  สบายวงษ์   โดยหากไม่มาตามกำหนดการนี้ จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา

แท็ก

|

Scroll To Top