ประกาศ การกู้ยืมฯ (กยศ. และ กรอ.)

โดย admin0

ประกาศ การกู้ยืมฯ (กยศ. และ กรอ.)

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 2

1. ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan (ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ)  1  ก.ย.  –  30  พ.ย.  2557
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน ภายใน  25  ธ.ค.  2557
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ภายใน ภายใน  25  ธ.ค.  2557

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top