ประกาศ กิจกรรม RBAC

โดย admin0

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “รหัส 58”

ในช่วงวันที่ 5 – 7 และ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอให้นิสิตใหม่รหัส 58 ทุกคนเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ RBAC HALL โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งนิสิตสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ทางขึ้น RBAC HALL ฝั่งห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรายละเอียดกลุ่มการเรียน (Section) ที่จะเข้ารับฟังปฐมนิเทศมีดังนี้

 

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นิสิต Section 1 – 7
  • วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นิสิต Section 8 – 14
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นิสิต Section 15 – 21
  • วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นิสิต Section 22 – 28

พิธีเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เทิดพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา จะดำเนินการจัดกิจกรรม ตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนิสิตทุกคน เข้ากิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่รหัส 58 และเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬา Sport Complex

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top