รัตนบัณฑิต “ไหว้พระ ๙ วัด”

โดย admin0

ประเพณีต้อนรับนิสิตใหม่ “ไหว้พระ ๙ วัด”

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ภายใต้โครงการ “ต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วน้ำเงิน – ทอง” ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 8 และประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมของการของนิสิตซึ่งไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ได้   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นิสิตรุ่นพี่จะเป็นผู้นำรุ่นน้องเดินทางไปไหว้พระ 9 วัดสำคัญบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

  1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
  2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  3. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  4. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร
  5. วัดราชนัดดา ราชวรมหาวิหาร
  6. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
  7. วัดมหรรณพาราม วรมหาวิหาร
  8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  9. ศาลหลักเมือง

ส่วนนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ทางมหาวิทยาลัยได้ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยทางฝ่ายกิจกรรมนิสิต และศูนย์ศิลปะวัฒนาธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต คือ นิสิตคริสเตียน ได้นำนิสิตไปที่โบสถ์คริสตจักรแห่งความหวัง และนิสิตมุสลิม ก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรี จะให้แนวคิดในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร และการศึกษาอาหาร ฮาลาล ว่าสิ่งใดเป็นอาหารที่รับประทานได้หรืออาหารที่รับประทานไม่ได้ โดยทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ให้ความเอ็นดูนิสิตจากมหาวิทยาลัยรัตบัณฑิตด้วยดีตลอดมา

 

แท็ก

|

Scroll To Top