ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

โดย admin0

เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2557 ร.ศ. สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธี ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ RBAC HALL โดยให้คำแนะนำนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน สถานการแรงงานปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังให้โอวาทแก่นิสิตทุกคณะ ทุกภาควิชาที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top