พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

โดย admin0

เหล่าคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และกลุ่มพลังจากประชาชน พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงพสกนิกรชาวไทย

แท็ก

|

Scroll To Top