พิธีผูกไท และติดเข็มสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

โดย admin0

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา โดยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรมโครงการ “พิธีผูกไท และติดเข็มสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557” เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่รหัส 57 เข้าสู่รั้วน้ำเงิน – ทอง  ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี

รศ.สุนีย์  สิธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา  Sport Complex มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อสืบทอดประเพณี และเสริมสร้างบรรยากาศ  การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังให้นิสิตได้มีความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะสร้างความเป็นสถาบันนิยมในมหาวิทยาลัย

 

 

 

แท็ก

|

Scroll To Top