พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2557

โดย admin0

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม  นำตัวแทนนิสิต เข้าร่วมพิธีครบรอบวันพระราชทานกำเนิด ครบรอบ 51 ปี และพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิฯ เป็นประธานในงานพิธี   มีการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญลูกเสือราชประชานุเคราะห์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนมูลนิธิฯ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเข้ารับทุน 11 คน พร้อมทั้งทำการแสดงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานชมด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top