พิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2556‏

โดย admin0

คณาจารย์พร้อมด้วยนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
ทั้งสิ้น 33 คน เข้าร่วมพิธีวันพระราชทานกำเนิด ครบรอบ 50 ปี และพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ หอประชุมโรงละครสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

ข่าวสารจาก :  เกี่ยวกับฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ม.รัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top