ภาควิชาการจัดการธุรกิจ ศึกษาดูงานบริษัท CPF

โดย admin0

นิสิตภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ กลุ่ม 54060 จำนวน 80 คน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชา เข้าศึกษาดูงานบริษัท CPF จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยทางบริษัทได้พาเยี่ยมชมในส่วนของโรงงานแยกชิ้นส่วนไก่ โรงงานผลิต และการควบคุมคุณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนิสิตได้รับประโยชน์จากการศึกษาจากสภาพของโรงงานจริง

แท็ก

|

Scroll To Top