มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมใจถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช

โดย admin0

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2256 ที่ผ่านมา รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวา 2556 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แท็ก

|

Scroll To Top