มอบกระเช้าแสดงความยินดีในวัน “กำพล วัชรพล” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย admin0

ดร.สุภาวดี ช่วงโชติ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.พิชญ์ รัตนเพียร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในวัน “กำพล วัชรพล” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

แท็ก

|

Scroll To Top