มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

โดย admin0

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พร้อมด้วย ดร.ประวิช รัตนเพียร เป็นประธานในการ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 10 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านสมาคมแม่บ้านทหารบก
เพื่อมอบให้บุตรกำลังพลกองทัพบก โดยมีรศ.นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
พร้อมด้วยคณะ และนิสิตที่ได้รับทุนเข้าร่วมงาน ณ ห้องรับรองสินธุเดชะ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top