ม.รัตนบัณฑิต เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม‏

ม.รัตนบัณฑิต เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภ้ยน้ำท่วม (8)

By admin | Published 02-10-2013 | Full size is 1280 × 720 pixels

นิสิตปริญญาโท (รปม.รุ่นที่ 13) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

ม.รัตนบัณฑิต เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภ้ยน้ำท่วม (7) ม.รัตนบัณฑิต เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภ้ยน้ำท่วม (10)

นิสิตปริญญาโท (รปม.รุ่นที่ 13) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “เพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

Scroll To Top