รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 / 2556

โดย admin0

ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/ 2556 ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2557
ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ทาง www.rbac.ac.th ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
  2. บัตรประจำตัวนิสิต
  3. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
  4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
  5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
  6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบ และรอรับเอกสารได้ภายในวันนั้น
ดาวโหลด รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2 / 2556

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ห้อง B.205

เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ : 02-3754480 - 6 ต่อ 120, 185, 186

แท็ก

|

Scroll To Top