วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ขอเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล บริเวณใต้อาคาร A

โดย admin0

 banner9-01


                      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   ร่วมกับ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (สปสช.)    

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่    เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนบัตรทองให้กับนิสิต   ประจำปีการศึกษา  2561 ใน

วันพุธที่  18  กรกฎาคม  2561  บริเวณใต้อาคาร   A   ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  –  14.00 น.  ฝ่ายสวัสดิการนิสิต  จึงขอเชิญชวนนิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล (นิสิตรหัส 6101 และนิสิตปัจจุบัน) จากสิทธิเดิมต่างจังหวัด  เพื่อมาใช้สิทธิในกรุงเทพมหานคร ให้มาทำการเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล ตามวัน และเวลา ดังกล่าว    นิสิตซึ่งไม่สามารถมาทำการเปลี่ยนสิทธิตามที่กำหนด   สามารถไปติดต่อสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อทำการเปลี่ยนสิทธิด้วยตนเองใน วัน และ เวลา ราชการ 

 

 

**หากนิสิตไม่ทำการเปลี่ยนสิทธิ  นิสิตจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง**

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top