วันรพี (วางพวงมาลา) ปี 2556‏

โดย admin0

เมื่อวันอังคาร ที 7 สิงหาคม 2556 คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กว่า 40 คน ร่วมวางพวงมาลา ณ หน้าพระบรมรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ศาลฎีกา สนามหลวง เพื่อให้นิสิตได้รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยผู้ซึ่งเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมายและเพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันและองค์กรกฎหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ข่าวสารจาก :  เกี่ยวกับฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ม.รัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top