วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

โดย admin0

“วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

เมื่อวันจันทร์ที่   7  กรกฎาคม 2557   ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม นำนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” โดยทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นำรายได้ช่วยสมทบในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญา โดย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นฝ่ายบันทึกข้อมูลการบริจาคเพื่อนำขึ้นฉายบนหน้าจอโทรทัศน์

 

แท็ก

|

Scroll To Top