วันอาชีพอิสระและโครงการต้อนรับสถานประกอบการฯ

โดย admin0

ฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center ได้จัดวันอาชีพอิสระและโครงการต้อนรับสถานประกอบการฯ ณ บริเวณใต้อาคาร A เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน Part-time ให้กับนิสิต และเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพได้ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 บริษัท เข้ามาตั้งบูธเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าทำงานในช่วงว่างหลังจากเลิกเรียนหรือวันหยุดซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสร้างรายได้ให้กับตนเองในขณะศึกษาอยู่

แท็ก

|

Scroll To Top