ห้องอ่านหนังสือเสียงเคลื่อนที่

โดย admin0

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  โดยฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม  ร่วมกับ บริษัทแฮปปี้แลนด์ จำกัด  จัดกิจกรรม “ห้องอ่านหนังสือเสียงเคลื่อนที่” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2557 บริเวณใต้อาคาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “ห้องอ่านหนังสือเสียงแฮปปี้แลนด์”  และรับสมัครนิสิตที่มีจิตอาสา  มาร่วมเป็นอาสาสมัครในการ อ่านหนังสือให้คนตาบอด  ซึ่งในกิจกรรม มีการแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมบันทึกเสียง  และขั้นก่อนการบันทึกเสียง ร่วมทั้งให้นิสิตได้ทดลองอ่าน และฟังเสียงจากการบันทึกอีกด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top