ข่าวกิจกรรม ม.รัตนบัณฑิตข่าวกิจกรรมทั้งหมด

RBAC UPDATE, RBAC สาร, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา

0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ด้านดนตรีและนันทนาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561

Scroll To Top