เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556

โดย admin0

ประกาศเปิดเรียน4ธันวา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต( RBAC)

เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แท็ก

|

Scroll To Top