เรียน-กิจกรรมทำพร้อมกันได้ฝึกทำงาน-ทักษะการเป็นผู้นำ

โดย admin0

การจัดการแข่งขันกีฬาตามรายวิชาที่เปิดสอน ประจำปี 2556“ปัญหาหนึ่งของเด็ก วัยรุ่น เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา มักอ้างว่าเรียนหนักไม่มีเวลาทำกิจกรรม ทั้งที่ความเป็นจริงทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน มากพอให้เราทำอะไรได้หลายๆอย่างเพียงรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น กิจกรรมที่ทำย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน

ตรงกันข้ามกลับสอนให้เราโตขึ้นและรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน” “อั๋น” ธีรพล กรมโพธิ์ อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สะท้อนความความรู้สึกเรื่องการทำกิจกรรมในสถาบันการศึกษาควบคู่ไปกับการ เรียนหนังสือ ช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงรู้จักแบ่งเวลา

“อั๋น” เลือกสั่งสมประสบการณ์จากการทำงาน ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า “ติดต่อประสานงานได้ในทุกระดับ” ความตั้งใจบวกความสามารถส่งผลให้เขาได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภานัก ศึกษา มทร.อีสาน พร้อมด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.67 เป็นที่ 1 ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตอกย้ำบทบาทนักศึกษาเรียนรู้และทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ในเวลาเดียวกัน

ชายหนุ่มผิวเข้ม พื้นเพเป็นคน จ.นครราชสีมา มีพี่น้องด้วยกัน 2 คน เป็นบุตรชายคนเล็กของ “พ่อหม่าว” จ.ส.อ.ปรีชา อายุ 52 ปี และ “แม่ฉลวย” อายุ 48 ปี ด้วยความเป็นลูกทหารทั้งพ่อและแม่ จึงปลูกฝังในเรื่องของระเบียบวินัยและการรู้จักแบ่งเวลา แต่ไม่ได้กำหนดชีวิตผู้เป็นลูกให้อยู่ในกรอบ แต่ให้ดูแลบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ที่สำคัญต้องเป็นผู้นำตัวเองก่อนนำคนอื่น

ล่าสุดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5 “มทร.อีสาน เทิดพระคุณครู-อาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ที่ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 มกราคม ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย พร้อมเคารพนบนอบเทิดพระคุณครู-อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการและวิชาชีพสำเร็จลงอย่างสวยงาม เกิดจากน้ำมือของเขา เพราะใช้เวลาในการสานให้เพื่อนๆ นักศึกษามาร่วมกันคิดร่วมกันทำถึง 2 เดือนเลยทีเดียว

“พ่อแม่บอกผมเสมอให้รู้จักแบ่งเวลาตารางชีวิตให้ดี การเรียนที่หนักผ่อนคลายได้ผ่านการทำกิจกรรมแต่อย่าทำจนเกินตัว ควรตั้งอยู่บนความพอดีไม่มากเสียจนส่งผลกระทบต่อการเรียนซึ่งเราสามารถทำ ทั้งสองสิ่งให้ดีได้” อั๋น กล่าว

อั๋น จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา ได้รับโควตาของ มทร.อีสาน ด้านสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชีวิตนักศึกษาของเขาเริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 การเรียนหนังสือเป็นไปด้วยความสนุก ทุกวันๆ คือการเรียนรู้ทั้งในและนอกตำรา เรียนรู้หลักการทำงานจากการเป็นหัวหน้าห้องในชั้นปีที่ 1 ติดต่อประสานงาน ก้าวขึ้นมาเป็นประธานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ในชั้นปีที่ 2 สั่งสมทักษะการทำงานจนได้เป็นนายกสโมสรของคณะศิลปกรรมฯ กระทั่งได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึง ปัจจุบัน

เขาจัดสรรเวลาหลังเลิกเรียน หรือช่วงที่ว่างเป็นเวลาของการทำกิจกรรมในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ตกดึกทบทวนบทเรียนและพักร่างกายในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เมื่อรู้ตัวว่าต้องขาดเรียนเพื่อไปทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เขาไม่รีรอเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง ที่ผ่านมาจึงไม่มีปัญหาใดให้ต้องกังวล

ตลอดระยะเวลา 4 ปี เขาใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำประโยชน์ให้แก่สถาบันการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเพื่อนทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งเรื่องเรียนและแนวทางการทำงาน วันนี้เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทน มทร.อีสาน เข้าร่วมประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามการประกาศผลในลำดับต่อไป

แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด อั๋นค้นพบว่า “การเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะนั่นเป็นเพียงการประเมินจากภายนอก สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือจิตใจ อาสาทำประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม นำไปสู่การลงมือปฏิบัติด้วยใจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิต”

บทความดี ๆ จาก : คมชัดลึก

แท็ก

|

Scroll To Top