แจ้งจบการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

โดย admin0

แจ้งจบการศึกษา/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาปัจจุบัน

นิสิตที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร และ/หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน

ให้นิสิตดำเนินการ

1. แจ้งจบการศึกษา

http://www2.rbac.ac.th/finalend/login.asp

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (กรณีมีรายชื่อ)

http://www2.rbac.ac.th/rg28/

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

http://www.rbac.ac.th/regis/

แท็ก

|

Scroll To Top