โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

โดย admin0

เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2557  ฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยรัตนบัณฑิต  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ RBAC HALL โดยมีรองศาสตราจารย์สุนีย์  สินธุเดชะ  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในกิจกรรม และกล่าวต้อนรับนิสิตเข้าสู่รั้วรัตนบัณฑิต พร้อมทั้งให้โอวาทนิสิตใหม่  ให้ข้อแนะนำในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

แท็ก

|

Scroll To Top